HUS!
TILL HELA VÄRLDEN...
Under 2013 har vi utveckla vårt huskoncept och fått nya samarbeten.
Under 2014 kommer vi fortsätta utvecklingen mot större hus för permanent boende och flerfamiljshus!
Hör gärna av er om ni vill veta mer.
LEVA HUSFABRIK arbetar med massivträ som bärande konstruktion i stommen.
Massivträ är en limträskiva som är limmad i tre - fem skikt och helt formstabil.

Nedan ser du huset Vilmer under uppförande maj-2014

LEVA HUSFABRIK
ÅRETS BYGGNADSVÅRDARE!

Byggnadsvårdsföreningen har i sin motivering sett att LEVA husfabrik är en av de aktörerna som skapar framtidens hus med samma kvalitéer som äldre bebyggelse och som är värda att bevara. Genom sina materialval och omsorgen om detaljerna har LEVA Husfabrik en naturlig länk till vårt äldre byggnadsbestånd. Hur de genom sitt koncept kan kombinera prefabricerade hus med lösvirke och särskilt utvalda lösningar för fasad mm gör att variationsmöjligheten är stor och med en anpassningsbarhet till olika landsändar och dess säregna uttryck. Husens höga materialkvalitet borgar för en lång livslängd och flexibilitet i det enkla och arketypiska uttrycket som med sin formbarhet kring de samtida arkitektoniska idéerna skapar en tidlös arkitektur. Att husen kan kombineras med äldre bebyggelse är en av grundidéerna då byggnadsbeståndet i Sverige behöver utvecklas med nya tillägg. Husen har en ren och tydlig form som med enkla medel kan få helt olika uttryck anpassade för den miljö de ska placeras i. Fönster och dörrar är valda för att ger mervärde till husens helhet, både genom hög kvalitet och genom att förstärka arkitekturens estetik. LEVA husen med massivt trä i stommen och genomarbetade detaljer förenar det bästa av två världar.