Vi älskar trä!

Färdigt ytskikt: I ett LEVA-hus får du helt färdiga ytskikt direkt, det enda du behöver göra är att behandla golvet och eventuellt måla väggar och tak. Alla skivor görs av senvuxen gran från Västerbotten.

Hållbart: Trä - det enda förnyelsebara materialet för bärande konstruktioner. Binder CO2 under sin livstid. Avsevärt lägre energianvändning vid framställning och transport än andra material. CLT Wood / KL-trä framställs ur förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process, med minimal miljöpåverkan. 

Boendemiljö: Trä är ett hygroskopiskt material vilket bidrar till ett behagligt klimat med avseende på luftfuktighet. Massivträ ackumulerar värme (och kyla) vilket skapar ett behagligt inomhusklimat med utjämnad temperatur över dygnet. 

TRÄ! Känslan av att bo i trähus. 

Energiförbrukning: Tät stomme utan tätskikt/plastfolie. Konstruktion utan köldbryggor. Mindre isolering för att uppnå samma U-värde som i ett lösvirkeshus.

Massivträstomme, CLT Wood / KL-TRÄ

Våra hus byggs av KL-Trä, som är en massiv träskiva av hyvlat granvirke som limmas ihop, med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet, korslimmat trä -KL trä.

Resultatet är ett material som ger oss fantastiska möjligheter att utforma hus just efter våra och era drömmar! Det innebär också snabbt montage av trästommen. 

Skivans fuktbuffrande egenskaper bidrar till ett jämnare och bättre inomhusklimat.

Färdiga ytskikt Insidan av skivan är finslipad. Lasera, måla eller låt den vara trären. Du väljer vad som känns bäst och finast.

Golv Golvet är en KL-skiva som och ligger på ett bjälklag av limträbalkar, en så kallad bärlina. Ibland passar det bättre med platta på mark och betonggolv, vilket vi självklart kan lösa.

Ytterväggarna

I ytterväggarna stommen av massivträskiva och självbärande, vilket innebär att inga innerväggar eller stolpar, balkar behövs för att hålla ihop konstruktionen. Vi gillar rymd och härlig takhöjd, så i vårt LEVA "bas" utförande är vägglivet/takhöjden på ett plant innertak 2,9 m från golv. 

Loft/övervåning gör vi med olika skivtjocklekar. Skivan vi väljer beror på vilken planlösning och därmed spännvidd som loftet/mellanbjälklaget har.

Taket, oavsett om det är plant innertak eller öppet i nock, så använder vi KL-skiva. Takskivorna lutar mot varandra i den öppet till nock lösningen så att ingen nockbalk behövs för bärigheten. Det ger ett rent och vackert möte. Ingenstans behövs det golv eller taklister, mötet mellan skivorna är med hög precision.