Torpargrund är vår vanligaste metod för alla våra hus, vi gör en singelbädd och på den placeras betongbalkar och ovanpå dem läggs en trossbotten och våra golvskivor, ert färdiga innergolv.

Betongplatta är ett annat alternativ som grund. Vi ställer då våra ytter och innerväggar direkt på betongplattan. Slipa betongplattan och det blir ert färdiga golv eller lägg ett golv ovanpå plattan. Betong är ett dåligt material ur miljöaspekten och är också mindre flexibelt i framtiden om man vill förändra husets planlösning, kanske regla upp nya väggar för nya familjemedlemmar. Fördelen är att huset blir något lägre då trossbotten bygger ca 70 cm över marken.